+420 774 744 666

Dárkový voucher

Držiteli poukazu nevzniká namísto jeho čerpání právo na vyplacení hotovosti ve výši hodnoty voucheru. Využitím dárkového voucheru souhlasí jeho držitel se Všeobecnými ubytovacími podmínkami a cenovou politikou hotelu, které jsou k dispozici na webových stránkách. Pro uplatnění voucheru je nutná předchozí rezervace na telefonním čísle vybraného rezortu, nebo na webových stránkách www.hotel-bouda-helena.cz, s uvedením čísla voucheru a jeho hodnoty v poli poznámka. Voucher nelze kombinovat s jinými vouchery. Při pořízení tohoto víceúčelového voucheru, na který může být čerpáno více různých služeb, poskytovaných společností Amenity Resorts s.r.o., je postupováno v souladu s druhou větou § 20a odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty. Společnosti Amenity Resorts s.r.o. tak nevzniká ke dni přijetí platby povinnost přiznat daň a vystavit daňový doklad. Vystavený doklad tak slouží pouze a výhradně jen jako doklad o úhradě ceny voucheru a nelze jej použít pro účely uplatnění odpočtu DPH.